سرور اختصاصی فرانسه

E3-SAT-1

مدل پردازنده » Intel Xeon E3 1225v2
فرکانس پردازنده » 3.2Ghz +
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 4Threads
رم اختصاصی » 16GB DDR3
هارد اصلی » 2 عدد هارد 2 ترابایتی
لایت اسپید » رایگان
سی پنل » رایگان
مدیریت و پشتیبانی کامل سرور

E5-SAT-1

مدل پردازنده » Intel Xeon E5 1620
فرکانس پردازنده » 3.6Ghz +
هسته واقعی و هسته مجازی » 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 64GB DDR3
هارد اصلی » 2x2TB SATA3
لایت اسپید » رایگان
سی پنل » رایگان
مدیریت و پشتیبانی کامل سرور

FS-12T

مدل پردازنده » Intel Atom . Atom-C2750
فرکانس پردازنده » 2.4/2.6Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی » 8Cores - 8 Threads
رم اختصاصی » 16GB DDR3
هارد اصلی » 3x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه » نامحدود
پورت گارانتی شده » 500 مگابیت
لایت اسپید » رایگان
سی پنل » رایگان
مدیریت و پشتیبانی کامل سرور

MG-128-S

مدل پردازنده » Intel Xeon E5 .2x E5-2650v2
فرکانس پردازنده » 2.6/3.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی »16Cores - 32 Threads
رم اختصاصی » 128GB DDR3
هارد اصلی »2x2TB SOFT
ترافیک ماهیانه » نامحدود
پورت گارانتی شده » 500 مگابیت
لایت اسپید » رایگان
سی پنل » رایگان
مدیریت و پشتیبانی کامل سرور